CA ES
Grup Balaña

Política de privacitat

Informació addicional sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE
Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Edificios Y Espectáculos, S.L.
Direcció postal: Carrer Provença, 266 - 5 2, 08008, Barcelona (España).
Correu electrònic: grupbalana@grupbalana.com

2. FINALITATS
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable , t’informem que a Edificios y Espectáculos, S.L. tractem les dades personals que ens facilites per a les següents finalitats:

(1) En el supòsit que ens haguessis escrit mitjançant el nostre Formulari de Contacte, tractaríem les teves dades per gestionar la teva consulta en relació amb els nostres productes i serveis.
(2) En el supòsit que t'haguessis donat d'alta a la nostra Sala de Premsa, tractaríem les teves dades per gestionar l'enviament d'actualitzacions de les últimes notícies de la sala de premsa.
(3) En el supòsit que t'haguessis donat d'alta al Club Balaña, tractaríem les teves dades per gestionar el procés d'alta al mateix.
(4) En el supòsit que durant el procés d'alta al Club Balaña, en cas que així ens ho haguessis consentit, per enviar-te comunicacions comercials sobre promocions que puguin resultar del teu interès, entre d'altres, mitjançant e-mail i xarxes socials.
(5) En el supòsit que durant el procés d'alta al Club Balaña, en cas que així ens ho haguessis consentit, per remetre't newsletters de la cartellera setmanal amb les últimes estrenes.
(6) En el supòsit que ens haguessis facilitat el teu currículum a través de l'apartat Treballa amb nosaltres, tractaríem les teves dades per gestionar el procés de selecció de personal.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades:

- En relació amb la finalitat (1) fins al moment en què haguem resolt la teva consulta, així com el temps necessari per complir les obligacions legals corresponents.
- En relació amb les finalitats (2) i (3) mentre no et donis de baixa, o sol·licitis la supressió de les teves dades, així com el temps necessari per complir les obligacions legals corresponents.
- En relació amb les finalitats (4) i (5) durant un termini màxim de 5 anys des de la teva última interacció, o mentre no et donis de baixa o sol·licitis la supressió de les teves dades, així com el temps necessari per complir les obligacions legals corresponents.
- En relació amb la finalitat (6) durant un termini màxim d'1 any, en cas que no haguéssim procedit a la teva contractació laboral, així com el temps necessari per complir les obligacions legals corresponents.

4. LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?
La base legal pel tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (6) incloses en l'apartat 2 anterior ("Finalitats") és el consentiment exprés (clara acció afirmativa) atorgat a Edificios Y Espectáculos, S.L. al moment de recollida de les teves dades personals.


5. DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaràn les teves dades personals?
Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells tercers pels quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació del servei.

Així mateix, en el supòsit que ens haguessis facilitat el teu currículum a través de l'apartat Treballa amb nosaltres, podríem cedir les teves dades intragrup, amb fins administratius, en base a l'interès legítim de la companyia Edificios Y Espectáculos, S.L.

Així mateix, t'informem que el responsable del tractament contracta part de la seva infraestructura virtual segons un model de computació en el núvol a través de Salesforce.com, Inc, entitat domiciliada en The Landmark @ One Market Street, San Francisco CA 94105, els Estats Units d'Amèrica. Així mateix, als fins de garantir un nivell de protecció adequat, la present transferència internacional de dades personals es realitza mitjançant la subscripció de normes corporatives vinculants (BCR) aprovades per l'autoritat de control francesa (CNIL), així com, supletòriament, sobre la base de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

Finalment, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.


6. DRETS
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?
Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Edificios Y Espectáculos, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres, pots fer-ho personalment al domicili d’Edificios Y Espectáculos, S.L. a l'adreça indicada anteriorment, o enviant un correu electrònic a grupbalana@grupbalana.com, identificant-te convenientment.

Finalment t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.